Prisen for en plads hos Banditterne er:
 
10.656 kr. pr. måned
Reguleres hver 1 januar.
IMG_2738.JPG
 
Kommunens tilskud: 6.706 kr.
Forældrenes egenbetaling:
3.950 kr.
 
Der betales 12 gang årligt, både under jeres og min ferie samt sygdom.
Der betales forud og lønnen skal være disponibel d. 1. i måneden.
 
I skal være opmærksom på at kommunens tilskud er bagudbetalt.
Københavns kommune yder også søskendetilskud. Det er endnu ikke muligt at få økonomisk friplads.
 
Prisen dækker min løn, mad, udflugter, aktiviteter, udstyr samt marterialer.
Altså alt er inkluderet!